Notyfikacje

Bardzo chętnie udostępnimy Państwu nasze wieloletnie know-how w zakresie notyfikacji i międzynarodowej utylizacji odpadów

W przypadku eksportu podlegających notyfikacji opadów, takich jak utylizacja surowców niebezpiecznych (utylizacja azbestu, itp.) wymagane jest specjalne zezwolenie zgodnie z Rozporządzeniem UE dotyczącym transportu odpadów 1013/2006 w państwie eksportującym oraz państwie importującym. W szczytowym momentach zdeponowaliśmy w austriackim Ministerstwie Ochrony Środowiska ok. 10 mln euro na rzecz zabezpieczenia eksportu odpadów! 

Przejmujemy cały proces notyfikacji Państwa odpadów dla celów zagranicznej utylizacji odpadów i oferujemy tym samym rozwiązania związane z przejściem odpowiedzialności i obowiązków „bezpośrednio na załadunku” (wraz z świadczeniem gwarancji finansowej).

Jesteśmy w stanie się tym zająć

Dokumentacja