Podkłady kolejowe

Utylizacja starych podkładów kolejowych jest, podobnie jak w przypadku utylizacji innego skażonego drewna, poddana ścisłym regulacjom

Jeśli zamierzają Państwo zutylizować duże ilości podkładów kolejowych, bardzo dobrze Państwo trafili do nas, wiodącego austriackiego przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzania i utylizacji podkładów kolejowych. Wypracowaliśmy sobie w Europie rangę uznanego i wysoko wykwalifikowanego usługodawcy w zakresie utylizacji podkładów kolejowych.

Prawidłowa utylizacja drewna ze starych podkładów kolejowych – prosto i szybko

W Austrii istnieje jedynie ograniczona ilość możliwości przetworzenia skażonego drewna. Dodatkowo stare podkłady kolejowe, jako niebezpieczny odpad, są przyporządkowane do deklaracji EWC 170204 i podlegają tym samym szczególnym obowiązkom związanym z oznakowaniem i zgłoszeniem. Już dawno temu zasięgnęliśmy informacji w zakresie europejskich rozwiązań dotyczących utylizacji starego drewna i dzięki temu możemy Państwu zaoferować przetwarzanie i sprzedaż podkładów kolejowych w Europie oraz długoletnie doświadczenie w zakresie utylizacji drewna.

Jesteśmy w stanie się tym zająć

Rodzaje podkładów

Specjalista w zakresie utylizacji drewna oraz przetwarzania starych podkładów kolejowych

Naszym celem są długotrwałe kontakty handlowe wzmocnione wzajemnym zaufaniem. Skontaktuj się z nami online – nasz zespół odpowie na wszystkie pytania w zakresie przetwarzania podkładów kolejowych lub utylizacji drewna oraz przedstawi Państwu dokładne koszty utylizacji podkładów kolejowych. Czekamy na Państwa zapytanie!